โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยกิจกรรมฯ ที่สำคัญประกอบด้วย พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล , พิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี, พิธีลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ และรวมพลังร้องเพลง “พระเทพแห่งไทย”โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมทั้งประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย ร่วมพิธี ฯ

Similar Posts