โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน ตามนโยบายของ กองทัพบก ประจำปี 2567

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน ตามนโยบายของ กองทัพบก ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2567
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับ เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ศึกษาแลกเปลี่ยนนอกสถานที่ โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในห้วงปิดภาคเรียน
มีกิจกรรม ดังนี้

  1. ว่ายน้ำ
  2. ฟุตบอล
  3. ฟุตบอล
  4. ดนตรี
  5. ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กรุณาเยี่ยมชมโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน ที่สระว่ายน้ำภูปฐพี พร้อมทั้งมอบน้ำหวาน และขนมให้แก่เยาวชน ที่กำลังเรียนวิชาว่ายน้ำ เป็นที่ประทับใจของผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง

Similar Posts