โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดทัศนศึกษา ค่ายเยาวชนและครอบครัว

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกำลังพล ครอบครัวและบุตรหลานกำลังพล ในโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน จำนวน 200 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและชายหาดบางแสน เพื่อเปิดโลกทัศน์บุตรหลานกำลังพลให้มีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในห้วงปิดภาคเรียน

Similar Posts