โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในนามกองทัพบก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับชมรมอีสปอร์ต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในนามกองทัพบก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 มีผลการแข่งขันได้รับรางวัลในนามทีมกองทัพบกทั้ง 2 ทีม ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ในนามทีมกองทัพบก 2 มีรายชื่อนักเรียนนายร้อยในทีมคือ- นนร.วีริศ รุ่งศรีทอง ชั้นปีที่ 5 – นนร.สุทธิภัทร บัวขาว ชั้นปีที่ 5- นนร.ณัฐวัฒน์ สินสถาพรกุล ชั้นปีที่ 4 2. รางวัลทีมชนะอันดับที่ 4 ในนามทีมกองทัพบก 1 มีรายชื่อนักเรียนนายร้อยในทีมคือ- นนร.ลธีชล ไพฑูรย์ ชั้นปีที่4 – นนร.รัญชน์ ศรีกะกูล ชั้นปีที่ 4- นนร.วชิรวิทย์ แก้วไทย ชั้นปีที่ 4

Similar Posts