โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ, นักเรียนนายร้อย และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓๓๐ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วย คุณสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, คณะผู้บังคับบัญชา, นักเรียนนายร้อย และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์ฯ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก

Similar Posts