23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

  • พิธีวางพวงมาลา ณ รร.จปร.
  • พิธีวางพวงมาลา ณ พระลานพระราชวังดุสิต
  • บริจาคโลหิต เนื่องในวันปิยมหาราช

Similar Posts