เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 2566 | KHAO CHA NGOK SUPERHALF MARATHON 2023 เปิดรับสมัครแล้ว

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธาน การแข่งขันเดิน – วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 66 ” ครั้งที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก https://crmarun.rta.mi.th/crmash2023/index.asp

Similar Posts