กิจกรรม Leader Together run (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม Leader Together run (ครั้งที่ 2)

ผบ.รร.จปร., ผบ.สกศ. ,ฝ่ายเสนาธิการ รร.จปร., ผบ.กรม นนร….

การทัศนศึกษาดูงานวิชาเลือกเสรี ประวัติศาสตร์รัสเซีย

การทัศนศึกษาดูงานวิชาเลือกเสรี ประวัติศาสตร์รัสเซีย

ทูลกระหม่อมอาจารย์กับเหล่านักเรียนนายร้อย การทัศนศึกษาด…

การแข่งขันกีฬา​คู​ราช​ชิงชนะเลิศ​แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

การแข่งขันกีฬา​คู​ราช​ชิงชนะเลิศ​แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมยูโดและเทควันโด รร.จปร. ในการแข่…

ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. และนนร. ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาแหล่งน้ำและฝายชะลอน้ำ รร.จปร.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. และนนร. ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาแหล่งน้ำและฝายชะลอน้ำ รร.จปร.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. และนนร. ทำกิจกรรมจิตอาสา…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการโรง…

กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.จปร.ได้จัดการฝึกอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามทางยุทธวิธี

กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.จปร.ได้จัดการฝึกอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามทางยุทธวิธี

เพิ่มศักยภาพ อย่างทันสมัย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค…

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.จปร.เนื่องในวันฉัตรมงคล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.จปร.เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 67 โดย กรม นนร.รอ. จัดจิตอาสา นนร.พั…

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ, นักเรียนนายร้อย และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ, นักเรียนนายร้อย และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ, น…