งานเดิน – วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 67” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.ค. – 30 ส.ค. 67

งานเดิน – วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 67” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.ค. – 30 ส.ค. 67

สมัครออนไลน์ เดิน-วิ่งเขาชะโงก 2567 https://crmarun.rta…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายความจงรักภั…

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเลี้ยงปิดภาคสมัยการฝึกนักเรียนนายร้อย ประจำปี 2566

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเลี้ยงปิดภาคสมัยการฝึกนักเรียนนายร้อย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิร…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงค…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีมะโรงงูใหญ่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีมะโรงงูใหญ่

龙年如意 หลง เหนียน หรู อี้ ปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ สัญลักษ…