114 ปี แห่งการเสด็จฯไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (26 ธันวาคม 2452)

114 ปี แห่งการเสด็จฯไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (26 ธันวาคม 2452)

114 ปี แห่งการเสด็จฯไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ และประเพณีโยนกระเป๋าของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ และประเพณีโยนกระเป๋าของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00 น. โรงเรียนนายร้…

พลโท ไกรภพ ไชยพันธ์ุ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย กระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พลโท ไกรภพ ไชยพันธ์ุ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย กระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา พลโท ไกรภพ…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

รร.จปร.“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”บริจาคโลหิต พัฒนาแหล่งน้ำ…

นนร.พีระพัฒน์ มานพ เข้าร่วมการแข่งขัน Standard chartered Singapore marathon2023

นนร.พีระพัฒน์ มานพ เข้าร่วมการแข่งขัน Standard chartered Singapore marathon2023

นนร.พีระพัฒน์ มานพ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขัน Stand…

ชมรมฟุตซอล รร.จปร. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลทหาร-ตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2566

ชมรมฟุตซอล รร.จปร. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลทหาร-ตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2566

ชมรมฟุตซอล รร.จปร. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1การแข่…

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “การเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทูลกระหม่อมอาจารย์ ครั้งที่ ๖”ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “การเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทูลกระหม่อมอาจารย์ ครั้งที่ ๖”ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พลเอกหญิง ศาสตราจารย…

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรงานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรงานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิ…

ชมรมฟุตบอล รร.จปร. แข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกระชับมิตรกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมฟุตบอล รร.จปร. แข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกระชับมิตรกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อ 19พ.ย. 66 ชมรมฟุตบอล รร.จปร. ได้ทำการแข่งขันฟุตบอ…

ชมรมกรีฑาโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้เข้าร่วมการเเข่งขัน เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 ณ รร.จปร.

ชมรมกรีฑาโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้เข้าร่วมการเเข่งขัน เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 ณ รร.จปร.

ชมรมกรีฑาโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้เข้าร่วมการเเข่งขัน เข…