งานเดิน – วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 67” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.ค. – 30 ส.ค. 67

งานเดิน – วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 67” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.ค. – 30 ส.ค. 67

สมัครออนไลน์ เดิน-วิ่งเขาชะโงก 2567 https://crmarun.rta…

ชมรมกรีฑาและไตรกีฬา รร.จปร. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR LUNCH #2 วิ่งเพื่อน้อง กองทุนอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2

ชมรมกรีฑาและไตรกีฬา รร.จปร. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR LUNCH #2 วิ่งเพื่อน้อง กองทุนอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2

ชมรมกรีฑาและไตรกีฬา รร.จปร. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน RUN F…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญ​จิตตภาวนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญ​จิตตภาวนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล…

ผบ.รร.จปร. ได้มอบประกาศเกียรติคุณซึ่งออกให้โดยกองทัพบก ให้กับ พ.อ.หญิง ศราวดี พันธุ์พฤกษ์ หก.กสป.รร.จปร. เพื่อแสดงว่า ผลงาน “การทำสัญญา นตท.(ทบ.) เข้าเป็น นนร. ผ่านโปรแกรมการทำสัญญาแบบออนไลน์” เป็นผลงานที่มีคุณภาพในกิจกรรม Show and Share

ผบ.รร.จปร. ได้มอบประกาศเกียรติคุณซึ่งออกให้โดยกองทัพบก ให้กับ พ.อ.หญิง ศราวดี พันธุ์พฤกษ์ หก.กสป.รร.จปร. เพื่อแสดงว่า ผลงาน “การทำสัญญา นตท.(ทบ.) เข้าเป็น นนร. ผ่านโปรแกรมการทำสัญญาแบบออนไลน์” เป็นผลงานที่มีคุณภาพในกิจกรรม Show and Share

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 ผบ.รร.จปร. ได้มอบประกาศเกียรติคุณ…

ชมรมดำน้ำทางยุทธวิธี รร.จปร. นำนนร.สังกัดในชมรมปฏิบัติการสอบใบอนุญาตดำน้ำ

ชมรมดำน้ำทางยุทธวิธี รร.จปร. นำนนร.สังกัดในชมรมปฏิบัติการสอบใบอนุญาตดำน้ำ

ชมรมดำน้ำทางยุทธวิธี รร.จปร. นำ นนร. สังกัดในชมรมปฏิบัต…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในนามกองทัพบก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2567

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในนามกองทัพบก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับชมรมอีสปอร์ต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ, น…

กิจกรรม Leader Together run (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม Leader Together run (ครั้งที่ 2)

ผบ.รร.จปร., ผบ.สกศ. ,ฝ่ายเสนาธิการ รร.จปร., ผบ.กรม นนร….

การทัศนศึกษาดูงานวิชาเลือกเสรี ประวัติศาสตร์รัสเซีย

การทัศนศึกษาดูงานวิชาเลือกเสรี ประวัติศาสตร์รัสเซีย

ทูลกระหม่อมอาจารย์กับเหล่านักเรียนนายร้อย การทัศนศึกษาด…

การแข่งขันกีฬา​คู​ราช​ชิงชนะเลิศ​แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

การแข่งขันกีฬา​คู​ราช​ชิงชนะเลิศ​แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมยูโดและเทควันโด รร.จปร. ในการแข่…