พลโท ปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท ปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายบุญส่ง สิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายกได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำนวน ๓ ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาว ๒๕๐,๐๐๐ ตัวปลายี่สกเทศ ๕,๐๐๐ ตัวและปลาบู่ ๙๖ ตัวรวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๙๖ ตัว กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกร่วมกับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดด่านปราการชลนครนายกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จากนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นประธานในการโยนจุลินทรีย์ก้อนลงในอ่างเก็บน้ำแก้มลิงวัดพระฉาย

Similar Posts